VILKÅR OG BETINGELSER

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Denne hjemmeside stilles til rådighed af GR-eat. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål bedes du venligst henvende dig til os på info@gr-eat.dk eller ved at skrive til os på Kochsgade 31D stuen, 5000 Odense C, Fyn, Danmark.

Du er velkommen til at benytte dig af www.gr-eat.dk på de betingelser, der er beskrevet nedenfor.

INDHOLD

GR-eat bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. GR-eat har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. GR-eat garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelige garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. GR-eat fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden.

Oplysninger på hjemmesiden, som vedrører det ernæringsmæssige indhold eller helbredsmæssige forhold i relation til produkterne eller som vedrører andre lægevidenskabelige områder skal betragtes som helt generelle oplysninger, som ikke kan erstatte lægefaglig rådgivning. Du opfordres til at drøfte konkrete spørgsmål med din egen læge. Hvis du vælger at stole på oplysninger fra hjemmesiden, sker dette på dit eget ansvar, og GR-eat kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, herunder personskader, som følge heraf.

GR-eat bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Hjemmesiden og dens indhold er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder tilhørende GR-eat. Enhver form for ændring, kopiering, reproduktion, videredistribution, offentliggørelse, kommerciel udnyttelse m.v. af hjemmesidens indhold er en krænkelse af GR-eats rettigheder, medmindre der er indhentet en skriftlig tilladelse fra GR-eat.

BETINGELSER FOR BRUG

Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. ansvarsfraskrivelse og immaterielle rettigheder. Du bedes læse betingelserne omhyggeligt igennem, da de gælder for enhver brug af hjemmesiden. Desuden gør vi opmærksom på, at vi forbeholder os ret til at ændre i disse betingelser.

COOKIES

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende vores hjemmeside.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside, med at skriver til os på info@gr-eat.dk.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Persondatapolitik.

PERSONDATAPOLITIK

1. Generelt

 • Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes GR-eat (“GR-eat”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.
 • Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via GR-eat’s hjemmeside,gr-eat.dk (“Hjemmesiden”).
 • GR-eat er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse GR-eat kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

 • Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.
  • Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.
  • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
 • Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.
  • Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.
  • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
 • Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse.
  • Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve og tilbud til dig
  • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3. Modtagere af Personoplysninger

 • Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til den transportør, der forestår leveringen af varerne til dig.
 • Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks. De behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. Efter en gennemført transaktion videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til Trustpilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til dig, med det formål at vurdere os på Trustpilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse på TrustPilot, bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger.
 • To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

4. Dine rettigheder

 • Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
 • Indsigtsretten
  • Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
  • Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@gr-eat.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
 • Retten til berigtigelse
  • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
 • Retten til sletning
  • I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. Hvis en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
 • Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
  • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
 • Retten til dataportabilitet
  • Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
 • Retten til indsigelse
  • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
  • Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.
 • Retten til at tilbagekalde samtykke
  • Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@gr-eat.dk.
  • Du kan altid trække dit samtykke tilbage på tilmelding til nyhedsbrevet. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af vores e-mails eller ved at kontakte os på info@gr-eat.dk og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve og tilbud.
 • Retten til at klage
  • Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Sletning af persondata

 • Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6. Sikkerhed

 • Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
 • Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Specifikt vedr. tilmelding til nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, giver du samtykke til, at GR-eat må kontakte dig pr. e-mail med nyhedsbreve og tilbud.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af vores e-mails eller ved at kontakte os på info@gr-eat.dk og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve og tilbud.

Med dit samtykke accepterer du, at GR-eat må indsamle og bruge data om dig og dine aktiviteter og samkøre sådanne data med andre oplysninger, som virksomhederne allerede har eller får fra anden side, også fra eksempelvis cookies fra virksomhedernes hjemmesider, blandt andet til at lave en profil, der kan målrette henvendelser til dig. Dine data vil blive opbevaret af GR-eat, som du altid kan kontakte, hvis du har spørgsmål til opbevaringen af dine oplysninger eller har specifikke ønsker vedrørende data om dig og dine aktiviteter.

8. Kontaktoplysninger

 • GR-eat er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.
 • Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte: GR-eat, Kochsgade 31C,1. sal, 5000 Odense C, Fyn, Danmark, Tlf. nr.: 22 55 03 66, E-Mail: info@gr-eat

 9. Ændringer i Persondatapolitikken

 • Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

10. Versioner

 • Dette er version 1 af GR-eats persondatapolitik dateret den 11. september 2019.